APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Efecienţa comerţului exterior este o latură a eficienţei economice naţionale, care exprimă raportul dintre efectele obţinute şi eforturile depude în realizarea operaţiunilor de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională.
Efectele comerţului exterior sunt reflectate, pe de o parte, de veniturile obţinute din export, iar pe de altă parte, de bunurile şi serviciile obţinute din import.
Eforturile sunt cheltuielile în monedă naţională pentru realizarea exportului şi cheltuilile pentru realizarea importului.
Eficienţa comerţului exterior va fi atunci mai mare când cu cât importul va fi asigurat în schimbul exportului.
Eficienţa comerţului influienţează creşterea economică, modifică structura materială a produsului naţional brut, ritmul de creştere a produsului naţional net.
Eficienţa comerţului exterior este caracterizat de următorii indicatori:
1. Cursul de revenire brut la import (Cri)-reprezintă cantitatea de monedă naţională obţinută prin vînzarea pe piaţa internă a mărfurilor importate cu o unitate valutară.
Cri=(Pi-Ti)/Piv>=έ; unde Pi-preţul mărfii pe piaţa internă în lei;
Ti-taxele de import în lei;
Piv-preţul în valută străină de import;
έ-cursul de schimb valutar.
Pentru ca comerţul exterior să fie eficient Cri trebuie să fie mai mare sau egal cu cursul de schimb valutar.
2. Cursul derevenire brut la export(Cre)-reprezintă cheltuielile interneefectuate pentru a obţine o unitate valutară.
Cre=(Pi+Cc)/Pev<=έ; unde Pi-preţul mărfii pe piaţa internă;
Cc-cheltuielile de circulaţie;
Pev-preţul de export în valută străină.
Pentru ca comerţul exterior să fie eficient, coificientul dat trebuie să fie mai mare sau egal cu cursul de schimb valutar.
Căile de creştere a comerţului exterior:
# creştere calităţii bunurilor şi serviciilor exportate;
# creşterea gradului de prelucrare a mărfurilor;
# specializare producţiei destinate exportului;
# reducerea cheltuielilor de producţie;
# modernizarea prezentării bunurilor, publicităţii

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]