APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Paritatea capacităţii de cumpărare caracterizează nivelul cursurilor valutare ce egalează capacitatea de plată a fiecărei dintre 2 valute.
Conform acestei concepţii, concurenţa internaţională duce treptat la egalarea preţurilor interne şi externe la mărfurile şi serviciile ce participă în comerţul internaţional.
În perioadă îndelungată cursurile nominale sunt flexibile şi influienţează asupra modificării preţului astfel încît cursul real rămîne neschimbat, asigurînd respectarea parităţii capacităţii de cumpărare şi cursul valutar se schimbă exact atît cît este necesar pentru a compensa diferenţa dintre dinamica de preţurilor din ţară, deoarece creşterea raportului dintre indicii preţurilor va duce la reducerea compensatorie a cursului valutar cu aceeaşi mărime.
Er=En*(Pd/Pf) En=Er*(Pf/Pd)
Pentru prognozarea dinamicii cursului nominal este necesară informaţia despre factorii ce influienţează asupra nivelului preţurilor. În perioadă scurtă, cursul nominal este stabil, iar cursul real se schimbă ducînd la încălcarea parităţii capacităţii de cumpărare, această schimbare este însoţită de modificarea exportului net şi a cererii agregate.
Dacă în economie creşterea ratei dobînzii este mai mare decît rata mondială, atunci creşterea cererii pentru hîrtii de valoare naţionale va duce la creşterea afluxului de capital în ţară, ceea ce va duce la majorarea cererii pentru valută naţională, iar ca urmare la creşterea cursului real. Aceasta va duce la micşorareaexportului şi a exportului net. Deci, rata dobînzii se modifică în aceeaşi direcşie ducînd la modificarea în direcţie opusă a exportului net.
Cursul valutei străine faţă de cea naţională va creşte dacă ritmul de creştere a masei monetare în ţară este mai mare ca ritmul de creştere a masei monetare după hotare şi dacă ritmul de creştere a PIB real după hotare este mai mare ca ritmul de creştere a PIB real în ţară.
Utilizarea teoriei parităţii capacităţii de cumparare pentru prognozarea cursului de schimb nominal dă rezultate pentru o perioadă îndelungată de timp mai mare(>10 ani), în cazul cînd nu există şocuri ale preţurilor. Prognozare cursului de schimb în perioade lungi de timpse efectuiază pe beza aprecierilor de expert a speculaţiilor bursiere.
Preţul valutei străine în unitate de valută naţională va creşte:
# în cazul cînd oferta monetară din ţara noastră va creşte;
# se va reduce PIB real din ţară;
# se va micşora rata dobînzii din ţară;
# va creşte rata aşteptară a inflaţiei din ţară;
# se înrăutăţeşte situaţia balanţei comerciale şi a contului curent în ţara noastră.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]