Tranziţia unei ţări de la economia de comandă la mecanismul de piaţă liberă este un proces social economic complex. Astfel evoluţia activităţii economice a format obiectul unor ample analize microeconomice şi macroeconomice. Privite la nivel macroeconomic activităţile economice sunt cercetate utilizând cocepte specifice cum sunt creşterea economică, dezvoltarea economică, subdezvoltarea, dezvoltarea durabilă, progresul economic. Creşterea economică pentru naţiuni devine un obiectiv major de autorealizare, o şansă pentru o viaţă mai bună.
Creşterea economică este un proces de mărire continuă , pe termen lung , a cantităţilor de bunuri şi servicii create la nivel de întreprindere, ramură, economie naţională sau economie mondială, exprimată prin sporirea PIB-ului total sau PIB-ului pe cap de locuitor.
Creşterea economică determină mişcarea de lungă durată, trendul pe termen lung.
Ea poate fi de mai multe feluri:
1. Creştere pozitivă- atunci când rezultatele economice absolute sporesc odată cu sporirea rezultatelor PIB-ului pe cap de locuitor.
2. Creştere negativă- când rezultatele economice absolute se reduc odată cu reducerea rezultatelor PIB-ului pe cap de locuitor.
3. Creştere zero- când rezultatele absolute sporesc iar rezultatele pe cap de locuitor rămân constante.
Studiind procesul creşterii economice necesită luarea în vedere a următoarelor elemente:
 Creşterea economică este dependentă de dinamica macroeconomică
 Creşterea economică este determinată de dinamica demografică
 Creşterea economică are în vedere rezultate macroeconomice reale din punct de vedere cantitativ

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships