APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Casa teritoriala este o persoana juridica desfasurindu-si activitatea sub controlul si Atributiile Casei Teritoriale : incheierea contracelor de asigurari sociale ; achitarea pensiilor, compensatiilor, indemnizatiilor si efectuarea analizelor periodice a acestui proces, in vederea perfectionarii lui ; inaintarea si argumentarea propunerilor de elaborare a proiectului devizului de cheltuieli pentru organizarea si functionarea in anul bugetar urmator a Casei teritor; organizarea si desfasurarea activitatii de perfectionare a personalului din teritoriu; exercitarea unui control al procesului de acumulare a contributiilor de a.s; certificarea stagiului de cotizare a asiguratului in conditiile legii ; aplicarea amenzilor si sanctiunilor fata de agentii economici si persoanele fizice – debitori ai CNAS ; perfectarea documentelor pentru stabilirea pensiilor si indemnizatiilor ;
exercitarea controlului asupra legitimitatii si corectitudinii eliberarii certificatelor de concediu medical ; asigurarea reprezentarii in instantele juridice pe litigiile in care este implicate; elaborarea si solutionarea contestatiilor, sesizarilor si reclamatiilor ce-I sunt adresate. Etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]