In cadrul tipurilor de activ. desfasurate intra si acele activ. pentru practicarea carora este necesara obtinearea licentei. Ce este licenta ?
Licenta este un act oficial, emis de organul de licentiere, care confirma dreptul titularului sa practice un gen de activitate , pe parcursul unui termen care sunt indicate in licenta. Formularul licentei este de evidenta stricta si contine urmatoarele date:
a. Denumirea autoritatii de licentiere
b. seria, numarul si data eliberarii licentei
c. denumirea, forma juridica de organizare , adresqa juridica a titularului de licenta.
d. data, codul fiscal si numarul certificatului de inregistrare de stat a intreprinderii.
e. genul de activ. pentru care este solicitata licenta
f. termenul de valabilitate a licentei
g. semnatura conducatorului organului de licentiere care este autentificata prin apicarea stampolei acestui organ.
La licenta se va anexa un act suplimentar care va contine conditiile de licentiere, ce vor fi respectate de titularul licentei in mod strict si obligatoriu, la desf. genului de activ.
Totalitatea procedurilor legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reinnoirea, retragerea licentelor, eliberarea copiilor si duplicatelor acesteia, precum si tinerea dosarelor si a registrelor de licentiere, efectuarea controlului asupra respectarii de catre titularii licentelor a conditiilor de licentiere, adoptarea prescriptiilor privind lichidarea incalcarilor ce tin de conditiile de licentiere se numeste procedura de licentiere.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships