Nr. Înregistrare…………..
 
Cerere
de acordare a unui Credit destinat
persoanelor fizice
Nr. ___________
din data ____________


Sucursala
Agentie
Nr. de referinta Call Center
Numele complet al Solicitantului
Data şi locul naşterii
Adresa curenta
Adresa de corespondenta (in cazul in care clientul doreste sa primeasca corespondenta la alta adresa decat cea curenta)
Vechime la adresa curenta
Adresa Anterioara (daca adresa s-a modificat in ultimele 12 luni) / vechime la adresa anterioara
Situaţia solicitantului cu privire la domiciliu:
 proprietar      chirias la stat   chirias la persoana particulara                       locuieste cu parintii   
CI / BI      ·  seria şi numărul
                ·  eliberat de
                ·  la data de
                ·  cod numeric personal (CNP)
Numărul de telefon acasă
Numar Telefon Mobil
Angajator
Tipul societatii angajatoare
 societate cu capital de stat    societate cu capital privat romanesc
societate cu capital privat mixt (romanesc / strain)  
 liber profesionist  institutie publica    societate cu capital privat strain
Credibilitatea angajatorului
 Companie multinationala    Companie romaneasca importanta
 liber profesionist    institutie publica    altele
Angajat de la data de
Ocupaţia
Functia
Numărul de telefon la birou
Educatie
 Scoala elementara    Gimnaziu    Liceu     Universitate               Studii postuniversitare
Vechime la locul de munca anterior (daca solicitantul are vechime mai mica de 6 luni la actualul loc de munca)
Starea civila
 casatorit (o singura persoana este angajata)  necasatorit         divortat/vaduv     casatorit (ambele persoane sunt angajate)
Persoane aflate in intretinere
Sotul/sotia este angajata
 da      Nu
Sotul/sotia este angajata
 da      Nu
Cont Curent numarul
Istoria conturilor deschise la RB (pentru clientii existenti)
Tipul Produsului
Numar de cont
Numar card
(daca este cazul)
Sold Mediu pe Luna (ROL)
Data deschiderii       (Luna / An)
Conturi  deschise la alte banci (confirmate cu documente oficiale)
Banca
Sucursala
Numar de cont
Soldul mediu
Credite la alte banci (confirmate cu documente oficiale)
Banca
Numar de cont
Sold existent
Rata lunara
Scopul Cererii deCredit
 Mobilă şi covoare               Aparate electrice                                          Credit Flamingo
 Microcentrale termice          Pachete de Vacanţă (Clienţi VIP)               Credit standard Flamingo
 Echipamente audio video     Sisteme IT                                                    Credit DOMO
 Altele (specificati) _________________
Suma de …………………… lei, echivalentul a …..% din factura proforma (minim 15%, in cazul creditelor peste 15 milioane lei) reprezentand avans,va fi depus de catre client in contul DOMO, la semnarea contractului.
Informaţii referitoare la împrumutul solicitat
Valoarea
Scopul
Perioada (luni)
Data primei scadente
În conformitate cu Factura Proforma nr.
Denumirea Furnizorului
Detalii legate de Contul Furnizorului
Banca Furnizorului
Numărul de Cont al Furnizorului
Informaţii referitoare la Garanţi
Nume, prenume
Data şi locul naşterii
CI / BI      seria şi numărul
                 eliberat de
                 la data de
                 cod numeric personal (CNP)
Adresa
Numărul de telefon acasă
Numar de telefon mobil
Angajator
Angajat de la data de
Numărul de telefon la birou
Ocupaţia
Venit net lunar
Informatii privind Analiza Financiara
Informaţii referitoare la venitul lunar al solicitantului
Informatii
Venituri
Cheltuieli
Venituri
Venitul net lunar (individual)
Orice alte venituri (chirii incasate, venituri din alte activitati)
Cheltuieli
Cheltuieli curente (alimentare, chirii etc)
Credite la alte banci
Alte cheltuieli (credit-card, overdraft etc)
Venituri – Cheltuieli
Total Surplus Venit
Rambursarea creditului se va face
Rambursarile de rata si dobanda au la baza rata de dobanda aferenta
produsului, calculata la soldul creditului ramas.
In momentul in care soldul creditului este mai mic sau egal cu soldul depozitului de
 buna intelegere, acesta va fi utilizat pentru achitarea integrala a creditului si
 a dobanzilor aferente
Informaţii referitoare la Garanţii
Veniturile nete ale solicitantului
Adeverinţe de venit ale solicitantului nr. / data
 emise de :
Veniturile nete ale Garantului
 Adeverinţe de venit ale Garantului nr. / data
 emise de :
Poliţa de Asigurare de Viaţă  cesionata in favoarea băncii
Anexez  următoarele documente
Certificate de venit ale solicitantului 
da  Nu
Certificate de venit ale Garantului
da  Nu
Copii ale primei şi ultimei pagini din Cartea de Muncă, certificate de angajator (pentru solicitant – persoana fizica)
da  Nu
Copii ale primei şi ultimei pagini din Cartea de Muncă, certificate de angajator (pentru garant – persoana fizica)
da  Nu
Actele de identitate ale solicitantului (BI/CI)
da  Nu
Actele de identitate ale garantului (BI/CI)
da  Nu
Documente emise de vânzătorul bunurilor
da  Nu
Facturi aferente utilităţilor pentru luna precedentă ( telefon, întreţinere, curent electric) şi certificatele fiscale pentru anul în curs
da  Nu
Copii dupa documente doveditoare pentru credite sau conturi deschise la alte banci (extrase de cont, dovada ultimei rambursari etc.)
da  Nu
Alte documente solicitate şi anexate prezentei cereri.
…………………………………………………………….
Mă oblig să cooperez prin depunerea altor documente solicitate de către bancă.
Declar că toate informaţiile furnizate prin intermediul acestui formular de cerere sunt adevărate şi corecte.
Înţeleg perfect faptul că asigurarea de viaţă nu este aplicabilă în cazul bolilor sau accidentelor suferite anterior datei prezentei cereri.
In cazul aprobarii cererii de credit, sunt de acord cu diminuarea limitei maxime a descoperitului de cont pe cardul de salarii Raiffeisen Bank la nivelul unui salariu net.
Indeplinirea tuturor conditiilor mentionate nu confera solicitantului dreptul implicit la acordarea creditului. Raiffeisen Bank isi rezerva dreptul de a respinge cererea de credit fara a prezenta detaliat motivele.
                                                                                              
Numele Solicitantului
Semantura Solicitantului
Data
Identitatea clientului a fost verificata cu buletinul / cartea de identitate a acestuia.
Analist DOMO
Nume Analist DOMO
Semnatura
Data

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships