APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……….., va rog sa hotarati PUNEREA SUB INTERDICTIE a paratului(ei) ……………, domiciliat(a) in ………………
 Motivele actiunii:
   In fapt, paratul(a), in urma unui grav accident, a suferit un soc datorita caruia nu mai are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale.
   In dovedirea acestei sustineri depun certificatul medico-legal nr. …… din ……….., eliberat de ……………
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 142art. 143 C. fam., art. 30-34 din Dec. nr. 32/1954 si art. 2 alin. 1, pct. 1, lit. g, C. proc. civ.
   Va rog sa dispuneti efectuarea cercetarilor pe care le veti socoti necesare si efectuarea unei expertize psihiatrice, care sa aprecieze capacitatea paratului(ei), precum si audierea martorilor ………. ………… ………..
   Depun prezenta cerere in trei exemplare, din care unul pentru instanta, al doilea pentru a fi comunicat Primariei pentru a numi un curator si al treilea pentru a fi comunicat paratului(ei), impreuna cu toate inscrisurile depuse.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]