CERERE PENTRU ACCEPTAREA EXPRESA A SUCCESIUNII
                                               (MODEL ORIENTATIV)
                                               DOMNULE NOTAR,
                Subsemnatul ……………. domiciliat in …………………….,
                In temeiul art.689 C. civ. declar ca
                                               ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA
                defunctului ………….. decedata la data de …/…/…. cu ultimul domiciliu in ……………  al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.
                Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.
DATA …./…./…..
                                                                                                              SEMNATURA
DOMNULUI NOTAR PUBLIC……………………………….
                54. ACCEPTAREA SUCCESIUNII SUB BENEFICIU DE INVENTAR
                                               (MODEL ORIENTATIV)
                                                               DOMNULE NOTAR,
                Subsemnatul …………… domiciliat in ……………….. mostenitor legal sau testamentar a defunctului …………… decedat la data de …/…/…. in …………………         
                In temeiul art.704 C.civ.
                Declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul destinat acestor declaratii (art.76 alin.ultimdin Legea nr.36/1995).
                In baza art.705 C. civ. anexez inventarul exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.
DATA …./…./….
                                                                                                              SEMNATURA
                DOMNULUI NOTAR PUBLIC…………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships