DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………….. domiciliat in …………. Judetul ……….. (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. va rog sa dispune infiintarea unei popriri pentru suma de lei …….. in mainile ……….. din Judetul ……… (sectorul …. al municipiului Bucuresti), str. ……. nr. …. etajul ….. apart. nr. ….. asupra …….. pe care tertul poprit il datoreaza debitorului meu ……….. din ….. Judetul …….. (sectorul ….. al municipiului Bucuresti) str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. si sa fixati un termen pentru validarea popririi.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt ………………………………………………
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 454 Cod procedura civila.
   Inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri si anume de ……………….
   Depun prezenta cerere impreuna cu copii certificate de pe inscrisul sus-mentionat, in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate debitorului poprit si tertului poprit.
   Data
   …..
 Semnatura creditorului popritor,
 …………………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships