DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea …………….. judetul …………, str. …………, nr. ……., etajul ……….., apart. ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………… domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati, in ipoteza in care ii veti admite actiunea, sa-mi plateasca suma de …………. lei, ce reprezinta valoarea constructiei ridicate de mine pe terenul sus-mentionat si suma de ……….. lei, ce reprezinta cheltuielile necesare facute de subsemnatul pentru conservarea terenului. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. Va rog sa recunoasteti dreptul meu de retentie asupra terenului pana la plata sumelor sus-mentionate.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, subsemnatul am ridicat cu buna-credinta pe terenul sus-mentionat o constructie constand din ………………, asa cum rezulta din autorizatia de constructie eliberata pe numele meu de Comitetul executiv al Consiliului Local al ………… sub nr. ………….. din …………… Valoarea acestei constructii este de ……….. lei, suma la care a fost evaluata prin procesul verbal nr. ……….. din ………….. intocmit de Sectia financiara a ………….. Pe de alta parte, subsemnatul am suportat cheltuielile necesare pentru construirea unui dig de protectie a terenului, lucrare necesara pentru conservarea lui si care m-a costat suma de ………………. lei, asa cum rezulta din factura eliberata de ………………
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 494 si art. 997 C. civ.
   Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul reclamantului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – de proba cu acte, si anume de autorizatia de constructie si de factura asupra cheltuielilor de constructie a digului, de expertiza asupra valorii constructiei precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
   1. …………………, din localitatea …………, judetul …………, str. …………., nr. ………, etajul ………, apart. ………;
   2. …………………, din localitatea …………, judetul …………, str. …………., nr. ………, etajul ………, apart. ………;
   3. …………………, din localitatea …………, judetul …………, str. …………., nr. ………, etajul ………, apart. ………;
   Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships