DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata ………………. (numele si prenumele reclamantei) domiciliata in localitatea …………… judetul …………., str. …………., nr. …….., etajul …….., apart. ………, chem in judecata Comitetul executiv al Consiliului Local al ……………….., cu sediul in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………, nr. ………, pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti inregistrarea in registrul de nascuti pe anul ……….., a nasterii fiicei mele ……………………, nascuta la data de …………. in localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. ………., din parintii ………………………..
   Motivele prezentei cereri sunt urmatoarele:
   In fapt, nasterea fiicei mele la data si locul mentionate mai sus nu a fost declarata si inregistrata la Serviciul de stare civila, la timpul cuvenit.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 23, alin. 2 din Decretul nr. 31/1954 si ale art. 19 din Decretul nr. 272/1950.
   Inteleg sa ma folosesc de dovada ce va rezulta din cercetarile organelor de politie – cercetari pe care va rog sa le ordonati – si de proba cu martori pentru care propun pe:
   1. …………….. (numele si prenumele martorului), din ……………., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
   2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
   Depun prezenta cerere, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat Comitetului executiv al Consiliului Local al ……………….
 Semnatura reclamantei,
 ………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships