APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Cererea agregată şi oferta agregată – noţiuni generale Cererea agregată (AD) reprezintă cantitatea totală de bunuri şi servicii cerută pe piaţă de către menaje, firme, sectorul guvernamental şi sectorul extern într-o anumită perioadă de timp. Componentele cererii agregate sunt: 1.consumul personal (C), include cheltuielile menajelor legate de procurarea bunurilor de consum curent alimentare şi nealimentare, pentru bunurile de folosinţă îndelungată, pentru servicii comunale şi culturale; 2.investiţii private brute (Ib) – reprezintă cheltuielile firmelor efectuate în următoarele direcţii: – investiţi în maşini şi echipament; – investiţii în construcţii; – investiţii în stocuri. Ib = Inete + A, Unde, A —deprecierea capitalului investit în perioada anterioară, Inete – investiţii curente efectuate în anul dat. Inete>A => economia se află în perioada de creştere; Inete=A = stagnare; Inete descreştere economică. 3.achiziţii guvernamentale (G) pentru procurarea de bunuri şi servicii include cheltuielile statului legate de procurarea bunurilor şi serviciilor necesare pentru întreţinerea aparatului administrativ al armatei şi poliţiei; 4.exportul net (Xn) – diferenţa dintre cheltuielile străine pentru bunurile naţionale şi cheltuielile interne pentru bunurile străine. Ecuaţia cererii agregate este: AD=C+Ib+G +Xn AD=C+I – economia simplă, cînd nu există intervenţia statului în economie şi nu există legătură cu străinătatea; AD=C+I+G – economie închisă, nu există export şi import; AD=C+Ib+G+Xn – reprezintă cererea agregată în economia deschisă.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]