DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe parata(ul) ………….. domiciliat(a) in ………………. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa
 CONSTATATI NULITATEA ABSOLUTA A CASATORIEI
 incheiata sub nr. ……. din ………. la Primaria ……….. si sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, m-am casatorit cu paratul(a) la data de ………… La incheierea casatoriei nu am avut cunostinta ca paratul(a):
   a) este deja casatorit(a) cu …………………
   b) este alienat(a) sau debil(a) mintal;
   c) este ruda cu mine in grad oprit de lege;
   d) are o malformatie congenitala etc. (se enunta complet motivul de nulitate a casatoriei).
   Din casatorie nu au rezultat copii (daca au rezultat copii, se vor indica numele si prenumele lor, cui trebuie incredintati spre crestere si educare si pensia de intretinere).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitia art. 19 C. fam. raportat la art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 lit. a., art. 9 si art. 16 din C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratei(ului), de proba cu acte, si anume …………., si de proba cu martorii …………..
   Anexez copia certificatului de casatorie.
   Depun actiunea in dublu exemplar, timbrata cu timbru fiscal in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships