APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……………….
   Chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratii:
   – …………, domiciliat(a) in ………….. si
   – …………, domiciliat(a) in ………….. in actiune pentru
 CONSTATAREA NULITATII ACTULUI
 de vanzare-cumparare sub semnatura privata, incheiat la data de …….., avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui teren in suprafata de ….. situat in …………. avand ca vecini pe …………….., care este nul de drept.
   De asemenea, va rog sa obligati pe parati sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt primul parat a vandut celui de-al doilea parat terenul enuntat, cu act sub semnatura privata intitulat …………., la pretul de …………..
   Instrainarea s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 9/1990, fiind vorba de un teren neexceptat de dispozitiile art. 1 alin. 2 din aceasta lege.
   Va rog sa constatati ca prin aceasta instrainare a fost incalcata ordinea publica sau are la baza o cauza ilicita sau imorala pentru ca …………., motiv care justifica constatarea nulitatii absolute a acestei instrainari.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 2 din Legea nr. 9/1990.
   Dovada actiunii o fac cu interogatoriile paratilor, si acte.
   Depun actiunea in …….. exemplare, pentru a se comunica paratilor odata cu citatiile, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]