DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul(ia) meu(a) …………, domiciliat(a) in ………….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti
 IMPARTIREA PROVIZORIE A LOCUINTEI
 care constituie domiciliul nostru comun, precum si obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a) si domiciliul comun il constituie imobilul situat in …………., compus din ….. camere, cu doua intrari separate.
   Paratul(a) are o comportare violenta fata de mine si de copii, in sensul ca zilnic ne bate, ne ameninta cu moartea si ne alunga din domiciliu. Datorita acestei comportari am fost internat(a) in mai multe randuri in spital, sunt nevoit(a) sa dorm impreuna cu copiii pe la diferiti cunoscuti si vecini.
   Pentru evitarea pericolului unor noi violente din partea sotului(ei), va rog sa hotarati impartirea provizorie a folosintei locuintei comune. In acest scop cer sa mi se atribuie folosinta celor doua camere cu intrare din strada principala, iar paratului(ei) sa-i fie repartizate celelalte doua camere.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 36 alin. 2 C. fam. (si art. 581 C. proc. civ., in cazul cand se cere impartirea pe cale de ordonanta presedintiala).
   Dovada actiunii inteleg sa o fac cu raspunsurile pe care paratul(a) le va da la interogatoriul ce i se va lua, de proba cu o cercetare la fata locului pe care urmeaza sa o efectueze instanta, de dovada cu acte medicale si proba cu martorii: ………….. ……………….. ………………
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, timbru fiscal in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships