DOMNULE PRESEDINTE
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………. domiciliat(a) in ……….., pentru a fi obligat(a) sa-mi restituie …………, bun pe care i l-am imprumutat la data de ………., sau contravaloarea sa in suma de ………. lei, precum si suma de ………. lei, despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului si cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, la data de ………, am imprumutat paratului(ei) urmatoarele bunuri: ………., cu termen de restituire la data de ……….. Desi termenul de restituire s-a implinit, paratul(a) refuza restituirea. In cazul in care bunul sau bunurile au pierit sau au fost deteriorate din vina paratului(ei), va rog sa-l(o) obligati la despagubiri civile, iar pentru stabilirea intinderii prejudiciului ce mi-a fost cauzat inteleg sa ma folosesc de proba cu expertiza tehnica.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1560art. 1571 C. civ.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte, expertiza si de declaratiile urmatorilor martori: …………
   Depun prezenta actiune in dublu exemplar, actul de imprumut in copie, timbru fiscal in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships