APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe sotul meu, paratul(a) …………, domiciliat(a) in ………., pentru
 INCUVIINTAREA FOLOSINTEI PROVIZORII A UNOR BUNURI COMUNE,
 urmand a fi obligat(a) sa-mi predea urmatoarele bunuri comune: ……………. si sa fie obligat sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, sunt casatorit(a) cu paratul(a), care la data de ……….. m-a alungat din domiciliu atat pe mine, cat si pe cei doi copii minori rezultati din casatorie. Toate bunurile dobandite in timpul casatoriei au ramas in folosinta lui. Cer sa fie obligat(a) sa-mi predea numai bunurile enuntate mai sus si care imi sunt de stricta necesitate.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 36 alin. 2 C. fam. (sau art. 581 C. proc. civ., in cazul in care folosinta bunurilor se cere pe cale de ordonanta presedintiala).
   Inteleg sa fac dovada actiunii cu interogatoriului paratului(ei), care urmeaza sa fie citat(a) cu aceasta mentiune, si cu declaratiile martorilor …………. ………… …………
   Depun prezenta actiune in dublu exemplar, timbru fiscal in valoare de ……… lei (cererea de ordonanta presedintiala se timbreaza separat, iar actiunea se timbreaza la valoarea bunurilor a caror folosinta se cere) si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   Incheiat astazi …….. in …… exemplare.

   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]