APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………. domiciliat(a) in …………, pentru a fi obligat(a) sa-mi restituie suma de ……….. lei, pe care i-am imprumutat-o la data de ……….., plus cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, la data de ……… am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. lei, cu obligatia de a mi-o restitui pana la data de ………. asa cum dovedesc cu chitanta din data de ……….. Cu toate ca termenul de restituire s-a implinit, paratul(a) refuza restituirea sumei imprumutate.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1576 si art. 1584 C. civ.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte, expertiza si de declaratiile urmatorilor martori: …………
   Depun prezenta actiune in dublu exemplar, actul de imprumut in copie, timbru fiscal in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]