DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………, domiciliat(a) in …………, chem in judecata (pe cale de ordonanta presedintiala) pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in …………., pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l(o) obligati sa-mi permita
 SA AM LEGATURI PERSONALE CU MINORUL
 nascut la data de ………, care se afla sub cresterea si ingrijirea sa.
   De asemenea, cer ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, din casatorie (sau concubinaj) a rezultat minorul mai sus-numit, care se afla sub ingrijirea paratului(ei), fiindu-i incredintat (sau la care s-a stabilit domiciliul) prin sentinta civila nr. …… din ……… pronuntata de Judecatoria ………….
   Paratul(a) imi interzice sa am legaturi personale cu copilul, motiv care ma determina sa introduc prezenta actiune.
   Rog sa fie obligat(a) sa-mi permita sa am legaturi personale cu minorul, in modul urmator (se enunta modalitatea propusa).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 43 alin. 3 raportat la art. 97 C. fam. (sau pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ.).
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratei(ului) si de declaratiile martorilor: …………… ……………. …………….
   Anexez copia certificatului de nastere al copilului si copia sentintei civile precizata.
   Depun actiunea in dublu exemplar, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships