DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), …………, domiciliat in ……………..
   Formulez
 ACTIUNE IN PETITIUNE DE EREDITATE,
 impotriva paratului(ei) …………… domiciliat(a) in ………….. pentru:
   a) a se constata preferinta titlului meu de succesor al defunctului(ei) …………. decedat(a) la ………… in ………….. fata de acela al paratului(ei), care este un(o) mostenitor(oare) aparent(a);
   b) anularea certificatului de mostenitor nr. ………. din data de ……… eliberat de Notarul public ………. Judetul …….. prin care paratul(a) este considerat(a) unic mostenitor(oare);
   c) obligarea paratului(ei) sa-mi restituie bunurile succesorale, cat si la restituirea fructelor, in valoare de ………. fiind de rea-credinta.
   De asemenea, va rog sa obligati pe parat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motive:
   In fapt, la data de ……… a decedat tatal meu ……… care a fost frate cu paratul(a).
   In momentul decesului tatalui meu si pana la data de ……. eu m-am aflat in strainatate, internat in sanatoriul ………. neavand cunostinta de decesul tatalui meu.
   Paratul(a) a facut cerere de deschiderea succesiunii tatalui meu, in care s-a trecut ca unic(a) mostenitor(oare) a succesiunii si a obtinut cerificatul de mostenitor citat, in temeiul caruia a intrat in posesia bunurilor succesorale.
   Paratul(a) a ascuns faptul ca eu sunt adevaratul mostenitor al tatalui meu.
   Am cerut paratului(ei) sa-mi recunoasca calitatea de unic mostenitor al tatalui meu si sa-mi predea toate bunurile succesorale, dar a refuzat. De aceea, ma vad obligat(a) sa chem in judecata pe parat(a) pentru:
   a) a se constata preferinta titlului meu de succesor al defunctului(ei) ………… fata de al paratului(ei) care este mostenitor(oare) aparent(a);
   b) anularea certificatului de mostenitor eliberat paratului(ei);
   c) a fi obligat sa-mi restituie bunurile succesorale si sa-mi restituie contravaloarea fructelor, in valoare de ………. fiind de rea-credinta.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 650 C. civ.
   Dovada actiunii o fac cu acte, cu interogatoriul paratului(ei) si cu declaratiile martorilor: ………… ……………..  ……………..
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei) odata cu citatia, chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships