Mulţi teoreticieni consideră că prin fundamentele ei economice, prin conţinut şi estetică, prin formele de difuzare socială comunicarea de masă se dovedeşte a fi, în mod aproape evident, o dimensiune a vieţii populare, adică are un caracter non-elitist: ea se adresează unui anumit tip de societate – societatea de masă şi, în consecinţă, generează o formă aparte de cultură – cultura de masă. Dar conceptul în cauză are semnificaţii diferite:

1. cultura maselor, accesibilă celor mai diverse categorii de public, apreciată îndeosebi de cele cu nivel de instrucţie modest;

2. cultura difuzată prin mass-media. Dar, spre exemplu, un spectacol de operă susţinut în cadrul Festivalului Internaţional „Invită Maria Bieşu”, difuzat pe postul de televiziune Moldova 1, nu devine, prin aceasta, „cultură de masă”, întrucât necesită o educaţie muzicală de care masele largi nu dispun. Sintagma „cultură de masă” conţine o nuanţă depreciativă şi se caracterizează prin absenţa caracterului refelexiv, a subtilităţii, a rafinamentului. Cu alte cuvinte, specificul ei este accesibilitatea neproblematică, în scop de „consum”, generatoare de comportamente şi reprezentări diferite de ale culturii înalte. Este altceva decât tradiţionala cultură populară, produsă de mase.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships