APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
În sens material  prin finanţe publice se înţelege activitatea de formare, administrare, angajare şi utilizare a fondurilor publice ale statului, unităţilor administrativ teritoriale şi ale instituţiilor publice ale acestora, implicate în procesul bugetar. (art 1 alin 1 din Lg 500/2002 a finanţelor publice). Activitatea finanţelor publice face parte din exercitarea puterii executive a statului fiind alcătuită din acţiuni dispozitive şi de prestare, pe linia organizării executării şi executării în concret a legii.
Faptul administrativ financiar este un fapt social care constă în acte juridice şi operaţiuni financiare săvârşite de organele sau instituţiile abilitate în relaţie cu persoane fizice sau juridice.
Ce este activitatea financiară şi  ce cuprinde aceasta?
Activitatea financiară reprezintă acţiunile, faptele, actele, operaţiunile desfăşurate de stat sau de colectivităţile locale în derularea relaţiilor financiare, ca relaţii economice, în formă bănească, reprezentând un transfer de resurse fără echivalent. Activitatea financiară cuprinde toate componentele unei activităţi administrative: activă, deliberativă, consultativă şi jurisdicţională. Conţinutul economic al finanţelor publice este reprezentat de relaţiile băneşti care se stabilesc între stat, pe de o parte şi contribuabili, pe de altă parte, în care  se constituie şi utilizează fondurile băneşti necesare satisfacerii intereselor generale ale societăţii.
Noţiunea şi obiectul dreptului financiar
Dreptul financiar poate fi definit ca ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relaţiile financiare, ca relaţii sociale, în formă economică, de formare, administrare, întrebuinţare şi control al resurselor financiare publice, aparţinând statului, colectivităţilor locale şi instituţiilor publice ale acestora. Dreptul financiar grupează toate normele juridice care reglementează relaţiile financiare. Dreptul fiscal reprezintă o subramură a dreptului financiar care înmănunchează normele juridice privind impozitele, taxele şi celelalte venituri ale bugetului public, precum şi pe cele referitoare la procedura fiscală. Dreptul financiar, spre deosebire de cel fiscal, nu se limitează numai la normele juridice referitoare la impozite, taxe, contribuţii, ci cuprinde şi normele în conformitate cu care statul îşi asigură sub orice formă resursele financiare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]