Raporturile juridice sunt relaţii sociale reglementate de normele juridice. Premisele fundamentale ale raportului juridic sunt: norma juridică, subiectele de drept şi faptul juridic.
Particularităţile pe care le prezintă raporturile juridice de drept financiar.
 Faptul juridic reprezintă acele împrejurări care, potrivit normelor juridice, duc la apariţia, modificarea sau stingerea de raporturi juridice, provocând prin aceasta anumite consecinţe juridice. Faptele juridice pot fi evenimente sau acţiuni umane.
            Subiectele raportului juridic de drept financiar.
Subiectul activ trebuie să fie o persoană purtătoare a autorităţii publice –statul, o colectivitate locală, o instituţie publică aflată în subordonarea acestora. (Ministerul Finanţelor publice cu structurile sale deconcentrate în teritoriu (direcţiile judeţene), consiliile locale, Curtea de Conturi, inspectorate, oficii).
Subiectul pasiv al raportului juridic de drept financiar poate fi orice persoană juridică sau fizică, – contribuabilul căruia norma juridică îi stabileşte obligaţii sau drepturi pe linia finanţelor publice. Poziţia părţilor în raportul juridic de drept financiar este aceea de inegalitate, subiectul activ putând pretinde subiectului pasiv prestaţiile sau abţinerile legale.
Subiectul activ are dreptul de a acţiona pentru executarea bugetului public, de a acţiona pentru stabilirea şi încasarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare publice. Subiectul pasiv are obligaţia de achitare a sarcinilor bugetare, de folosire, potrivit destinaţiilor legale a sumelor alocate din bugetul public, precum şi dreptul de a contesta modul de impunere, de executare silită, sancţiunile aplicate.
Conţinutul raportului juridic de drept financiar – natura financiară a drepturilor şi obligaţiilor subiectelor.
Obiectul raporturilor juridice financiare priveşte acţiunile sau sancţiunile subiectelor în realizarea drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din conţinutul raportului juridic.
Distingem: acţiuni privind stabilirea şi încasarea veniturilor bugetare, acţiuni privind administrarea şi repartizarea resurselor financiare, acţiuni de control financiar etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships