APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Resursele financiare publice se constituie şi se gestionează printr-un sistem unitar de bugete: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom, în condiţiile asigurării echilibrului financiar.
Resursele şi cheltuielile care sunt în aceste bugete, cumulate la nivel naţional alcătuiesc resursele financiare publice totale, respectiv cheltuielile publice totale care după consolidare prin eliminarea transferurilor dintre bugetele respective evidenţiază dimensiunea efortului financiar public. Bugetul public naţional este alcătuit din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi ale judeţelor.
Bugetul reprezintă deci, un plan financiar, ceea ce sugerează ideea de echilibru între două componente: venituri şi cheltuieli. Prin bugetul public se proiectează şi se desfăşoară activitatea financiară, putând aprecia că bugetul public reflectă activitatea privind finanţele publice ale unui stat.
Dintre trăsăturile pentru bugetul public relevăm:
– bugetul este un act previzional indicând veniturile băneşti ale statului şi destinaţia acestora exprimată în cheltuieli bugetare:
– este un act de autorizare prin care puterea legislativă împuterniceşte executivul să cheltuiască şi să perceapă venituri în acord cu prevederile legale;
– este un act anual, anul bugetar, ca exerciţiu financiar fiind cel mai potrivit interval pentru care se poate efectua programarea şi se poate urmări execuţia veniturilor şi cheltuielilor;
– bugetul public reprezintă un sistem de fluxuri financiare privind formarea resurselor băneşti publice, gestionarea, utilizarea şi controlul folosirii acestora;
– bugetul public este şi un instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii.
Bugetele care compun bugetul public naţional sunt autonome, având venituri şi cheltuieli distincte, se elaborează şi se aprobă separat, iar titularii acestora sunt în relaţii de autonomie.
Vom clasifica componentele bugetului public naţional în trei categorii:
– bugete centrale – bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, împreună cu fondurile speciale constituite pe lângă acestea:
– bugete locale: bugete judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
– bugetele instituţiilor publice.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]