Fazele identificarii criminalistice sunt doua faze  principale”.
a. In prima faza, cunoscuta sub mai multe denumiri, dar avand acelasi continut, are loc delimitarea grupului (genului sau categoriei) caruia ii apartine obiectul scop al identificarii .
b. In faza a doua se finalizeaza procesul de identificare, prin individualizare sau determinarea obiectului concret, aflat in raport cauzal cu fapta cercetata. Metodologia identificarii criminalistica.  Metoda principala la care se recurge in identificarea criminalistica a unei per­soane, obiect sau fenomen, aflat in legatura cauzala cu un fapt juridic este exami­narea comparativa.
Compararea elementelor caracteristice generate si particulare, exterioare sau de continut, reflectate in urma descoperita la fa|a locului, cu elementele caracteristice ale persoanelor sau obiectelor cuprinse in sfera cercetarii face necesara, in prealabil, o analiza si sinteza a acestora .Fundamentul metodologic al identificarii. Fundamentul metodologic al identificarii criminalistice consta, dupa cum se subliniaza in literatura de specialitate, in “selectare si comparare””. Aceasta presupune, a§a cum s-a vazut mai sus, ca procesului identificarii criminalistice ii sunt proprii doua faze:
a. In prima faza este determinat grupul persoanelor sau obiectelor suspecte, pe baza unor elemente caracteristice asemanatoare, fiind excluse cele cu particularitati deosebite, evident conrrarii celor reflectate in urme, sau in mijloacele materiale de proba.
b. In faza a doua este adancita examinarea comparativa a caracteristicilor asemanatoare, in scopu! stabilirii coincidentei sau concordantei intre trasaturile re­flectate in urma si cele reflectate de modelele de comparatie, precum si a deosebirilor sau neconcordantei intre acestea ajungandu-se astfel, fie la obiectul cautat, fie la excluderea celor care prezentau numai elemente asemanatoare.
Examinarea se efectueaza, de regula, pe baza unor modele de comparatie (mo-dele tip) create experimental.Pentru obfinerea modelelor de comparatie este nccesar sa fie respectate ur-matoarele cerinte1:
a. Sa se cimoasca cu exactitate persoana sau obieclul de la care provin.

b. La obtinerea modelelor de comparatie sa se find seama, atdt cat este posibil, de conditiile in care s-a format urma la fata locului.
c. Urma si modelele tip de comparatie sa contind suficienle elcmente caracteristice de individualizare a factorului creator, in primul rand elemente de ordin
calitativ.
d.  Folosireade modele similare, avand aceeasi provenientdm momentul examinarii comparative2.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships