Conflictologia este știința care se ocupă cu studiul motivelor, cauzelor și consecințele care determină ori declanșează conflictele, precum și soluțiile de ieșire din conflict, alături de motivele pentru care nu trebuie să te cerți niciodată. ca ştiinţă a apărut la sfîrşitul anilor 50 după o perioadă îndelungată de formare, de dezvoltare a ideilor şi a opiniilor conflictologice, mai întîi în filosofie, apoi în sociologie, psihologie şi alte ştiinţe. Înţelegem cu toţii noţiunea de conflict, dar totusi este nevoie de o clarificare.Cuvintul conflict este provenit de la latinescul „conflictus” – ce desemnează confruntare, sau „lovirea împreună cu forţă”.Fiecare definiţie reflectă diferite particularităţi ca:stare deschisă;luptă;lipsa armoniei în relaţiile interpersonale, idei sau interese;confruntarea oponenţilor. În psihologie, noţiunea de conflict este folosită destul de des şi se referă la diferite fenomene. De exemplu: noţiunea de conflict se foloseşte pentru pentru descrierea comportamentului în grup, în care membrii se împotrivesc unii altora, sau asa zisa rivalitate între indivizi.Ştiinţa contemporană susţine că conflictul este inevitabil în existenţa oricărei întreprinderi, deoarece întreprinderea reuneşte în grupuri de muncă indivizi cu personalităţi, mentalităţi, sisteme de valori diferite, deaceea menţinerea unei armonii perfecte este imposibile. Conflictele sunt sunt inevitabile în orice grup social.În acest sens, conflictul poate definit ca stare tensionată care apare atunci cînd două sau mai multe persoane sau grupuri din cadrul organizaţiei trebuie să intre în interacţiune pentru a îndeplini o sarcină, a lua o decizie şi interesele sunt diferite sau acţiunile unei părţi determină reacţii negative din partea celeilalte.Părţile sunt incapabile să soluţioneze problema şi controversa, se critică reciproc. Părţile aflate în conflict îşi înfluenţează colegii, colaboratorii sau prietenii. Aceştia fie că se alătură uneia din părţile aflate în conflict, fie că ramîn contra atit timp cît conflictul rămine nerezolvat, performanţele organizaţiei sunt afectate, relaţiile de muncă ale celor implicaţi direct şi prin extensie, ale întregului grup sunt deteriorate.De aceea diferiţi autori tratează definiţia de conflict sub diferite aspecte:• Conflictul este o situaţie în care elemente în aparenţă incompatibile exercită o forţă în opoziţie unul faţă de celălalt sau în direcţii diferite” (Heitler 1993).

• Conflictul este conceput ca o sursă de schimbare a individului, a sistemului în care evoluiază
• Psihologul american K. Tomas înţelege prin conflict un proces care începe atunci cînd una din părţile aflate în conflict consideră că a fost frustrată în raport cu cealaltă parte astfel faptul că o parte se simte frustrată în raport cu cealaltă este mai degrabă o condiţie care favorizează conflcitul, şi nu este un conflict ca atare. În cazul cînd primul îşi spune nemultumirea, iar celălalt gaseşte o rezolvare la care cel frustrat va fi deacord atunci noi vom asista doar la evitarea conflctului si nu la conflictul ca atare. (la un dezacord)Savantul american, Steers defineste conflictul drept situaţii în care aşteptările unei persoane prin care sunt urmărite nişte obiective sunt blocate de o altă persoană.Mai tîrziu concepţiile faţă de conflict au început să se nuanţeze. Ele sunt percepute atît ca niste forţe pozitive cît şi negative.Într – o asemenea accepţie, conflictul este definit ca o stare tensionată generată de interferenţa dintre interesele a două sau mai multe persoane. Consecinţa aceste idei este ca nu trebuie de eliminat orice conflict apărut, ci numai pe acele care este considerat ca un obstacol apărut în calea realizării unui obiectiv. Mai mult ca atît unele surse ne informează că conflictele sunt benefice în cazul cînd sunt folosite ca instrumente de inovare sau schimbare. Analiza unor determinări demonstrează că deşi există caracteristici asemănătoare, nici una din ele nu poate fi luată drept universală.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships