Este un document, de regulă tipizat, redactat în limba engleză şi eliberat de comandantul vasului care asigură transportul respectiv. Prin el se certifică faptul că marfa a fost preluată de la expeditor spre a fi predată în anumite condiţii stabilite de părţi, destinatarului.
Dintre documentele prezentate la plată de exportator, conosamentul, din punctul de vedere al băncii, are cea mai mare importanţă, întrucât, în primul rând, constituie dovada că între cărăuş şi expeditor a intervenit un contract de transport, document prin care cărăuşul:
– confirmă primirea mărfurilor;
– se obligă să le elibereze la destinaţie, în anumite condiţii de termene şi timp.
Conosamentul reprezintă o hârtie de valoare, un titlu reprezentativ, considerându-se că simpla posesie a conosamentului dă dreptul de posesie asupra mărfurilor. Datorită acestei proprietăţi a conosamentului, pentru banca emitentă el reprezintă gajul operaţiunii. Dacă ordonatorul refuză să plătească, banca care deţine conosamentul poate ridica mărfurile sau poate negocia valoarea lor în vederea recuperării sumei plătite exportatorului.
Din punct de vedere al dreptului de transmitere al dreptului de proprietate, conosamentele pot fi:
• nominative: se precizează numele persoanei pentru care a fost emis;
• la purtător: nu este menţionat numele proprietarului;
• la ordin: se specifică pe conosament „a se livra la ordinul… la data…”,acest tip de conosament putând fi înstrăinat prin gir sau andosare.
Un conosament conţine, de regulă, următoarele precizări:
– numele companiei de transport;
– Numele exportatorului (expeditorului);
– Numele şi adresa importatorului(destinatarului) sau la ordinul acestuia, a unei bănci numite sau în alb;
– Numele şi adresa celui ce urmează a fi notificat , importatorul sau un terţ, de sosirea mărfii.Această menţiune nu este necesară când conosamentul este emis la ordin;
– Numele vasului pe care s-a îmbarcat marfa;
– Denumirea porturilor de încărcare şi de destinaţie;
– Locul unde se plăteşte navlul-la locul expediţiei sau la destinaţie;
– Numărul de originale în care a fost emis conosamentul;
– Descrierea succintă a mărfii;
– Marcajul coletelor şi numerotarea acestora pentru identificarea mărfii;
– Numărul coletelor expediate în litere;
– Semnătura căpitanului sau a agentului său;
– Data când mărfurile au fost preluate spre a fi încărcate pe vas. Este data emiterii conosamentului.
Precizările privind plata navlului sunt în concordanţă cu condiţia de livrare specificată în acreditvul documentar şi poate fi :
– navlu plătit (freight paid)- transportul este plătit înainte ca expediţia să fi fost efectuată şi cade în sarcina exportatorului;
– navlu plătibil la destinaţie ( freight pazable at destination) – semnifică plata acestuia de către importator.
Alături de aceste modalităţi de plată a navlului se mai întâlnesc şi alte categorii de plăţi, care în general, le completează pe acestea:
– la valoarea mărfii(ad valorem)- practicat în cazul transportului mărfurilor scumpe;
– navlu global(lump sum freight) – navlul este calculat pentru întreaga navă indiferent de cantitatea de marfă trasportată;
– navlu de întoarcere(back freight) – se plăteşte pentru mărfurile neacceptate în portul de destinaţie şi returnate în portul de încărcare;
– navlu mort(dead freight)- se plăteşte pentru spaţiul închiriat sau rezervat la bordul navei dar neutilizat.
– Prima de navlu(primage) – se calculează ca procent asupra navlului net(max. 10%) şi se plăteşte armatorului ca stimulent pentru efectuarea transportului în cele mai bune condiţii.
În afară de acestea, în textul conosamentului pot apărea anumite menţiuni în concordanţă cu Publicaţia 500:
1. set complet (full set) – această precizare este urmată de o fracţie care semnifică numărul de originale şi de copii (3/5, 5/7);
2. conosament curat (clean bill of leading) – cerinţa ca pe conosament să nu existe nici o menţiune referitoare la starea defectuoasă a mărfurilor şi a ambalajelor precum şi lipsa unor ştersături, adăugir, rectificări nesemnate şi nestampilate a doua oară;
3. on board – este înscrisă în deschiderea acreditivului, reflectă dorinţa ordonatorului ca emiterea conosamentului să se fi făcut după încărcarea mărfii pe navă;
4. notificaţi pe : este urmată de precizarea numelui şi a adresei persoanei pe care cărăuşul la destinaţie o va anunţa că a sosit marfa;
5. With or without transcending – mentiune legata de acceptul transbordarii marfii. De obicei nu se opteaza pentru transbordarea marfii, dar daca apare aceasta transbordare, exista posibilitatea manifestarii refuzului la plata conosamentului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships