Consolidarea împrumuturilor de stat este prelungirea termenului de rambursare a unui împrumut de stat. în acest sens, un împrumut pe termen scurt este prelungit şi transformat în împrumut pe termen mediu sau lung. De asemenea, un împrumut pe termen mijlociu poate fi prelungit şi transformat în împrumut pe termen lung. Procedeul consolidării este aplicabil împrumuturilor de stat atât interne, cât şi externe. în ambele cazuri consolidarea împrumuturilor este iniţiată de către statul debitor determinat de diminuarea posibilităţilor acestui stat de a plăti dobânzile şi ratele de rambursare, în termenele prestabilite la emisiunea împrumuturilor respective. Conversiunea împrumuturilor de stat este un procedeu de modificare a condiţiilor unor împrumuturi de stat, însă numai privind dobânda şi anume, de reducere a procentului dobânzii, procedeu care este considerat aplicabil exclusiv împrumuturilor de stat interne. Din punct de vedere al naturii juridice, conversiunea poate fi caracterizată ca o novaţie a datoriei publice datorită substituirii unei datorii vechi cu o datorie nouă. Sunt două variante de conversiune: cea efectuată în mod autoritar de către stat; cea efectuată cu consimţământul deţinătorilor titlurilor valorice ale împrumutului de stat

Amortizarea împrumuturilor de stat a fost caracterizată în mod tradiţional ca „mijloc de reducere a datoriei publice, care produce o reducere a capitalului împrumutat şi se deosebeşte de conversiune, care constă în reducerea numai a dobânzii cuvenită creditorului. Din punct de vedere al resurselor de amortizare există amortizare efectuată prin cheltuielile de rambursare a împrumuturilor de stat prevăzute anual în bugetul statului şi rambursarea împrumuturilor din fondul de risc administrat de Ministerul Finanţelor ale cărui venituri pot fi impozitele şi taxele, excedente bugetare şi alte venituri.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships