In ceea ce priveşte creditorul împrumuturilor de stat externe se contractează, în funcţie de necesităţi şi posibilităţi, de la alte state, de la bănci şi societăţi din alte state, de la organizaţii financiar-bancare internaţionale,ex. Fondul Monetar Internaţional şi de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Beneficiarii creditelor acordate de Fondul Monetar Internaţional sunt numai statele, beneficiari ai creditelor ce se acordă de către Banca Mondială sunt atât statele membre, cât şi organizaţiile economice, colectivităţile publice şi private, care obţin garanţia statului pe teritoriul căruia se află sediul lor. Această bancă acordă credite pe termen lung până la 20 de ani şi cu dobândă mai mică decât cea cuvenită pe piaţa internaţională. Pentru acordarea creditelor de către Banca Mondială este importantă documentaţia elaborată de beneficiari, verificată şi completată de experţii băncii astfel ca, pornind de la aprecierea exactă a necesităţilor de credite şi a posibilităţilor de rambursare, să se decidă cuantumul bănesc, modul de întrebuinţare şi termenele fiecărui împrumut.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships