Mijloacele obţinute din împrumuturile de stat externe pentr finanţarea investiţiilor şi importurilor pot fi distribuite instituţiilaor financiare din republică, la propunerea Ministerului Finanţelor, in temeiul hotărârilor Guvernului. Condiţiile de rambursare a mijloacelor împrumutate se stabilesc în contractele încheiate între Min.Fin. şi instituţiile financiare din republică. In aceste contracte sunt specificate: rata dobânzii plătitită Min Fin, limitări asupra marjei la rata dobânzii pe care instituţia financiară o poate percepe, valuta în care va fi calculară şi rambursată suma principală şi plătite dobânzile aferente, precum şi alte angajamente ale părţilor.

Mijloacele obţinute din împrumuturile de stat externe pentru finanţarea investiţiilor şi importurilor pentru instituţiile finanţate de la buget vor fi gestionate de Ministerul Finanţelor în condiţiile stabilite prin hotărârile respective ale Guvernului şi Parlamentului.

Mijloacele obţinute din împrumuturile de stat externe pentru realizarea proiectelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat vor fi gestionate direct de Ministerul Finanţelor în condiţiile stabilite prin hotărârile respective ale Guvernului şi Parlamentului.

Mijloacele obţinute din împrumuturile de stat externe pentru finanţarea importurilor se distribuie (se vând) agenţilor economici de către Ministerul Finanţelor la licitaţie.Dacă valoarea importului efectuat direct de un organ al statului depăşeşte suma echivalentă cu 50 000 dolari SUA, mărfurile trebuie să fie achiziţionate pe bază de tender. Toate creditele acordate de Ministerul Finanţelor din contul mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat externe pentru finanţarea proiectelor de investiţii şi importurilor se rambursează de agenţii economici sau de instituţiile financiare Ministerului Finanţelor, în conformitate cu prevederile contractului de credit, încheiate între Ministerul Finanţelor şi beneficiarii de credit.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships