Garanţiile de stat se acordă de Min.Fin. la decizia Parlamentului, cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii: a) Min.Fin. încheie cu agentul economic contractele care asigură recuperarea integrală a mijloacelor utilizate pentru rambursarea creditelor garantate de stat şi anume: contractul de gaj; contractul de cesiune de creanţă s.a. b) acordarea garanţiilor de stat pentru împrumuturi interne nu trebuie să ducă la depăşirea plafonului angajamentelor Guvernului faţă de sistemul bancar, stabilit conform politicii monetar-creditare pentru perioada respectivă;

c) agentul economic virează plata în fondul de risc în cuantumul şi termenele stabilite.

Garanţiile de stat pentru împrumuturi interne se acordă în mod prioritar instituţiilor financiare care creditează agenţii economici din republică, ce deservesc instituţiile finanţate de la buget.

Garanţiile de stat pentru împrumuturi externe se acordă numai pentru împrumuturile destinate finanţării proiectelor de importanţă primordială pentru Republica Moldova.

Dacă sunt satisfăcute condiţiile necesare, Guvernul, în persoana Ministerului Finanţelor, prezintă Parlamentului spre aprobare un proiect de hotărâre privind acordarea garanţiei de stat. Garanţia de stat se acordă de Ministerul Finanţelor, cu avizul Băncii Naţionale a Moldovei în temeiul hotărârii Parlamentului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships