DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………, va rog sa pronuntati o hotarare prin care sa se CONSTATE INTERVENIREA REABILITARII MELE DE DREPT.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentinta pen. nr. ………. din ………., pronuntata de ……., in baza art. ….. am fost condamnat(a) la ……… inchisoare (sau amenda), pe care am executat-o (sau am fost gratiat).
   Din momentul executarii (sau gratierii) au trecut mai mult de trei ani, timp in care nu am mai savarsit nici o alta infractiune.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 134 C. pen. si art. 111 C. proc. civ.
   Anexez copia hotararii de condamnare.
   In dovedirea cererii va rog sa cereti copie de pe fisa mea de cazier, pentru a constata ca nu am suferit nici o alta condamnare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships