DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, sa hotarati:
   – CONSTATAREA NULITATII ADOPTIEI;
   – ANULAREA ADOPTIEI;
   – DESFACEREA ADOPTIEI,
 minorului(ei) ……….., incuviintata prin decizia nr. ……. din ………. emisa de ……….. (sau sentinta civila nr. …… din …….. a Judecatoriei (sau Tribunalului).
   Rog ca paratul(a) sa fie obligat(a) la plata cheltuielilor de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin decizia nr. ……… (sau sentinta civila nr. ……..) din data de ………. emisa de …………., s-a dispus incuviintarea adoptiei minorului(ei) …………. nascut(a) la data de …………, avand ca parinti firesti pe ………. ……….
   Adoptia s-a facut cu efecte restranse (sau cu efectele unei filiatiuni firesti). (In continuare se prezinta, pe scurt si concis, starea de fapt, motivul care justifica introducerea si admiterea actiunii).
   In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile:
   art. 76 alin. 1 raportat la art. 79 alin. 2 C. fam.; art. 948 alin. 1 pct. 4 si art. 966 C. civ. (in cazul nulitatii absolute pentru fictivitate);
   art. 70 alin. 1 C. fam. si art. 948 alin. 1 pct. 2 C. civ. (cand minorul in varsta de peste 10 ani nu a consimtit la adoptie);
   art. 67 alin. 1 C. fam. (cand adoptatul major nu a fost crescut in perioada minoritatii de catre infietori);
   art. 69 alin. 2 C. fam. si art. 948 alin. 1 pct. 2 C. civ. (cand lipseste consimtamantul sotului neadoptator);
   art. 948 alin. 1 pct. 2 raportat la art. 953art. 966 C. civ. (in caz de existenta a unui viciu de consimtamant);
   – art. 948 alin. 1 pct. 4 raportat la art. 969 C. civ. (in cazul cand la baza adoptiei nu sta o cauza licita);
   art. 80 raportat la art. 81 C. fam. (in caz de desfacere a adoptiei).
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte, martori si expertiza medico-legala etc.
   Depun prezenta cerere in …. exemplare si timbru fiscal in valoare de …… lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships