DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in ……………….,
   Formulez:
 CERERE PENTRU CONSTATAREA UNEI STARI DE FAPT
 in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestei instante, avand ca obiect …………, partea adversa fiind …………, proces ce are termen de judecata la data de ……….. impotriva numitului(ei) …………., domiciliat(a) in ……………, pentru a se constata de urgenta existenta in domiciliul respectivului(ei) a urmatoarelor bunuri: …………………, care imi apartin.
   Va rog sa incuvintati facerea constatarii fara instiintarea partii adverse pentru a evita instrainarea bunurilor enuntate.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 239art. 241 C. proc. civ.
   Dovada acestei cereri o fac cu ………………………
   Depun cererea in dublu exemplar si chitanta de consemnare a taxei de timbru in valoare de ……….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships