Dubla impunere internationala repr supunerea la imp a aceleiasi materii impozabilesi pentru aceeasi perioada de timp, de catre doua autoritati fiscale din tari diferite. Dubla impunere poate aparea numai în cazul impozitelor directe, respectiv al impoz pe venitsi al celor pe avere. in cazul imp indirecte nu se pune problema dublei impuneri. in practica fiscala internationala pot fi întâlnite mai mute criterii care stau la baza impunerii veniturilor sau averii,si anume: criteriul rezidentei, criteriul nationalitatii,si criteriul originii veniturilor. Modul în care aceste criterii sunt aplicate pote conduce la aparitia dublei impuneri. Ex. Daca într-o tara impunerea se bazeaza pe criteriul rezidentei iar în alta tara pe criteriul originii veniturilor, atunci o persoana din prima tara, în eventualitatea realizarii unor venituri în cea de-a doua tara va avea de platit impozite pentru acestea atât în tara de rezidenta câtsi în tara de origine a veniturilor, ceea ce înseamna dubla impunere. Dubla impunere poate fi evitata fie pe baza unor masuri legislative unilaterale, fie prin încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale între diferitele state. Evitarea dublei impuneri prin masuri legislative unilaterale prin acordarea de reduceri sau scutiri de impozit pentru veniturile obtinute de rezidentii unui stat în strainatate sau prin scaderea din impozitul datorat în tara de resedinta a impozitelor platite de rezidentii unui stat în strainatate, este mai dificil de realizat deoarece fiecare stat este interesat sa realizeze venituri fiscale cât mai mari.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships