Impozitele personale se întâlnesc sub forma impozitelor pe venitsi a impozitelor pe avere.
Impozitele pe venit :
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice – la plata acestiu imp sunt supuse persoanele care au rezidenta sau domiciliul într-un anumit stat. De la plata imp pe venit se acorda unele scutiri fiind scutiti suveraniisi familiiile regale, diplomatii straini uneorisi militarii,si cei ce realizeaza venit uri sub minimul neimpozabil. Obiectul impozabil îl formeaza veniturile obtinute din : industrie, comert, agricultura, banci, asigurari, de catre ag.econ, prorietari, mici mestesugari, muncitori, functionari. Venitul impozabil este cel care ramâne din venitul brut.
Sisteme de asezare a impozitelor pe veniturile pers. fizice:
1. Sistemul impunerii separate care poate fi întâlnit fie sub forma unui imp unic pe venit, fie prin instituirea mai multor impozite.
2. Sistemul impunerii globale – Impunerea globala a veniturilor realizate de pers fizice este cea mai frecvent întâlnita în SUA, Franta, Germania, Italia, Belgia.
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se stabileste anual pe baza declaratiei de impunere întocmite de subiectul impozitului.
in România în conditiile tranzactiei spre economia de piata, cel mai important impozit perceput de la persoanele fizice îl reprezinta impozitul pe salariile individuale, care din 1991 înlocuieste impozitul pe fondul total de salarii. Un alt impozit perceput de la persoanele fizice este cel pe veniturile liber – profesionistilor.
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice – pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate de persoanele juridice în unele tari se foloseste acelasi sistem de impunere ca în cazul persoanelor fizice iar în altele se practica un alt sistem separat. in România conform legii privind societatile comerciale din 1990 publicata în Monitorul Oficial al României, societatile comerciale se pot constitui ca: societate în nume colectiv, societate în comandita pe actiuni, societate pe actiunisi societate cu raspundere limitata. in vederea stabilirii venitului impozabil al societatii, se pleaca de la rezultatele de bilant ale acestuia, la care se adauga : soldul stocurilor, veniturile din câstiguri de capital, dobânzile la conturi curente, veniturile din dobânzi la creditele acordate, veniturile din chirii. Pentru a se stabili venitul impozabil urmeaza ca din veniturile brute sa se scada: cheltuielile de productie, dobânzile platite, prelevarile la fondul de rezerva i la alte fonduri speciale, pierderile din activitatea anului curentsi eventual din anii precedenti. Impozitul pe venitul societatilor de capital se calculeaza, pe baza unor cote proportionale
in România ag.econ organizati ca persoane juridice cu gestiune economicasi autonomie financiara, sunt supusi la plata impozitului pe profit. Pentru stimularea
ag.econ autohtonisi straini în investirea de capital în domeniile prioritare ale economiei
românesti, se prevede ca acestia sa beneficieze de scutirea impozitului pe profit, pentru o perioada între 6 lunisi 5 ani în functie de profilul obiectului de activitate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships