Oferta agregată (AS) reprezintă totalitatea de mărfuri şi servicii oferite pe piaţa naţională de catre toţi agenţii economici.
Cantitatea de bunuri pe care firmele sunt dispuse sa o ofere spre vinzare, adica oferta globala, depinde de mai multi factori:
1.nivelul mediu al pretului pe economie.
2.modificarea preturilor factorilor de productie,(a muncii, a materiei prime, a utilajului, a informatiei).
3 volumul resurselor eonomice
4.modificarea productivitatii muncii in urma folosirii unor tehnologii mai avansate, îmbunătăţirii managementului
5 timpul
Funcţionarea economiei în perioada lungă de timp este descrisă în teoria clasică, pe perioada scurtă de timp de teoria keynesiană

Modelul clasic Modelul Keynesian
1.Examineaza comportamentul economic intr-o perioada lunga de timp.
2.Presupune flexibilitatea preturilor. 1.Examineaza comportamentul economic intr-o perioada scurta de timp.
2.Preturile sunt constante.
3.Reese din egalitatea ca nivelul de productie cu cel potential, iar cresterea acestuia este determinat de cresterea capitalului, muncii si tehnologiei. 3.Afirma ca productia se modifica drept raspuns la modificarea nivelului cererii agregate.
Y=f(AD)
4.Reese din stabilitatea marimilor reale(a salariului real W∕P) 4.Reese din stabilitatea marimii nominale-W
Reese din lipsa somajului iar inflatia este cauzata doar de crestera ofertei de bani. 5.Admite existenta somajului, argumenteaza rolul stimulator al acestuia in cresterea productiei.

Curba ofertei agregate AS reprezinta cantitatea de bunuri si servicii oferite pe piata la un anumit nivel al preturilor.
*Cind se modifica pretul(creste) are loc deplasare de-a lungul a curbei AS;
*Cind are loc modificarea cantitatii oferite indiferent de nivelul preturilor are loc deplasarea curbei AS in stinga sau dreapta, in cazul dat nivelul productiei se modifica, iar pretul ramine constant;
În conceptul teoriei clasice, nivelul producţiei nu depinde de nivelul preţurilor graficul modelului clasic al ofertei agregate(AS)este:

Deplasarea curbei este posibilă doar în cazurile modificării cantităţii disponibile ale forţei de muncă şi a tehnologiei de fabricaţie. Orice modificare in factorii de productie va deplasa curba LRAS(oferta agregata pe termen lung).Orice modificare a nivelului preţurilor este influienţată de modificarea AD. Dacă AD se măreşte , curba AD se ridică în sus, preţul de echilibru se măreşte dar producţia rămâne constantă. Daca AD ramine constant, atunci nivelul productiei potentiale (Y*) creste, iar nivelul pretului se micsoreaza.
În perioada scurtă de timp oferta aregată se bazează pe premizele :
 economia funcţionează în condiţiile utilizării incomplete a factorilor de producţie;
 preţurile sunt rigide la factorii de producţie
 volumul producţiei , ocuparea, salariile reacţionează rapid la fluctuaţiile pieţii.
Modelul ofertei agregate(AS) in perioada scurta(modelul keynisian) poate avea două situaţii:
1. curba SRAS este o dreaptă orizontală, în cazul când preţurile şi salariile nominale sunt rigide
2. în cazul când preţurile sunt relativ flexibile AS are o înclinaţie pozitivă, adică o dată cu creşterea preţurilor are loc o creştere a cantităţii oferite.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships