Aparitia Curtii de Conturi e determinata pentru inceput prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975, dar si-a inceput activitatea in octombrie 1977. Structura si ordinea de formare a CC Conform Tratatului de la Nissa, CC trebuie sa aiba cite un reprezentant din fiecare stat membru. Statele membre aleg din cadrul unor institutii de audit extern, care detin o clitate speciala pentru aceasta functie. Procedura de numire. Membrii CC sunt numiti in functie de Consiliul UE, dupa o consultare a Parlamentului European, pe baza propunerilor venite de la statele membre. Membrii Curtii sunt alesi pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinoit. Membrii isi exercita functiile dupa principiul de independenta. Ca un organ colegial, CC este organizata si functioneaza in colegiu, care poate delibera si in camere.

Activitatea CC este directionata de Presedintele ales de catre membrii colegiului, din rindul lor, pentru un mandat de 3 ani care poate fi reinoit. Fiind considerat « primul intre egali », el are atributiile : prezideaza sedintele CC ; supravegheaza executarea deciziei CC ; reprezinta curtea in toate relatiile externe.

Secretarul general – membru cu cele mai inalte functii, fiind numit de catre CC. El este responsabil de resursele umane si de administratia CC. El conduce departamentul de traduceri. Activitatea CC este asigurata de un personal de 760 angajati(auditori, traducatori s.a.).

Atributiile CC CC are o competenta generala privin controlul tuturor veniturilor si cheltuielilor din UE. Ea este un instrument al Parlamentului UE, in cazul in care aceasta are functia de control asupra Comisiei Europene. CC face un raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar, care este transmis celorlalte institutii europene.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships