DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………, str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. …….., va rog sa dispuneti inceperea executarii silite prin facerea si transcrierea comandamentului asupra imobilului din localitatea …………….., judetul ……………, str. ……………, nr. ………., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………., proprietatea lui ………………. (numele si prenumele debitorului urmarit), domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………….., nr. ……., etajul ………, apart. ………, pentru satisfacerea creantei mele in valoare de ……………… lei, constatata prin ………………. (titlul executoriu pe baza caruia se face urmarirea). Mentionez ca valoarea imobilului este de lei ……………, asa cum rezulta din certificatul de evaluare eliberat de Sectia financiara a …………., si ca el este detinut in prezent de ………………….. (se va mentiona numele si prenumele detinatorului. Daca acesta nu locuieste chiar in imobilul urmarit, se va adauga si adresa exacta a sa), cu titlu de ………………..
   Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt, subsemnatul sunt creditorul proprietarului imobilului urmarit pentru suma de ……………….. lei, ca urmare a ……………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………… (expunerea in fapt a motivelor care justifica cererea).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 373, art. 488 si urm., C. proc. civ.
   Anexez copie de pe titlul executoriu si de pe certificatul de evaluare.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships