DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………, domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ………………., nr. ……., etajul ……., apart. …….., va rog sa dispuneti sa se incheie procesul-verbal de situatie a imobilului din localitatea …………….., judetul …………., str. ……………, nr. …….., nr. carte funciara ……….., nr. topografic proprietatea debitorului meu ……………….., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………, str. ……………, nr. ………., etajul …….., apart. ……… Mentionez ca urmarirea a fost inceputa prin comandamentul nr. ………….., din ………….., in temeiul titlului executoriu rezultand din …………….. pentru suma de ……… lei
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 499 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….,

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships