DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………………, domiciliat in judetul ……………., str. …………… nr. ……., etajul ………, apart. …….., creditor al lui ……………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………, str……………., nr. ………, etajul …….., apart. ………, pentru suma de lei ………….., asa cum rezulta din ……………., va rog sa dispuneti inscrierea mea in tabloul de ordine al creditorilor si in tabloul de distribuire a pretului rezultat din executarea silita pornita de …………………., din localitatea ……………….., judetul ……………. str. ……………, nr. ……., etajul …….., apart. ……., asupra imobilului din localitatea ……………., judetul ……….., str. ……………., nr. ……, etajul ……., apart. ………
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 503 si art. 562 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului,
 …………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships