DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………………
   Depun CEREREA DE SUSPENDAREA EXECUTIEI VREMELNICE a sentintei civile nr. …….. din ………. pronuntata de aceasta instanta in dosarul nr. ……. la cererea intimatului(ei) ………… domiciliat(a) in ……………, cu rugamintea de a fi inaintata de urgenta Tribunalului ……….., impreuna cu apelul pe care l-am declarat impotriva sentintei a carei executare s-a cerut.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships