Aspecte importante:
– acreditivul documentar este independent faţă de contractul de bază. Orice trimitere la acesta nu obligă în nici un mod băncile,
– toate părţile implicate în acreditivul documentar iau în considerare documentele şi nu mărfurile sau serviciile la care acestea se referă. Dacă documentele sunt în bună ordine, chiar dacă marfa nu este corespunzătoare, acest lucru nu poate fi invocat băncii ca motiv de neplată,
– dacă acreditivul conţine condiţii fără să precizeze ce documente trebuie prezentate în conformitate cu acestea, băncile le vor considera ca nefiind precizate şi le vor ignora,
– ordinul de emitere trebuie realizat în baza Publicaţiei 500, deoarece:
 băncile lucrează după aceste reguli uniforme,
 în caz de litigiu prima referinţă este Publicaţia 500,
 există expresii consacrate, specificate expres în Publicaţia 500,
 există termeni pe care Publicaţia 500 nu-i recomandă pentru a fi utilizaţi.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships