DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….
   In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995,
   Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei).
   La decesului defunctului(ei) au ramas ca mostenitori:
   1. ……….., domiciliat(a) in ………….,
   2. ……….., domiciliat(a) in ………….. etc.
   Bunurile ramase la decesul defunctului(ei) sunt urmatoarele:
   Bunuri mobile:
   1. ……………………,
   2. ……………………. etc.
   Bunuri imobile:
   1. ……………………,
   2. ……………………. etc.
   Pasivul succesoral:
   1. Cheltuieli cu inmormantarea defunctului(ei) constand in ………. in valoare de ………… lei,
   2. Cheltuieli efectuate cu tratamentele medicale si intretinerea defunctului(ei) in perioada de timp de ……….., calculate la ………. lei,
   3. Datorii facute de defunct(a) si neachitate constand in ……….. valoare ………. lei,
   4. Datorii provenite din impozite si taxe …….., care urmeaza sa fie achitate in valoare de ………. lei.
   Depun urmatoarele acte de stare civila ………………
   Declar ca am acceptat succesiunea, in termen legal.
   Va rog sa dispuneti citarea tuturor mostenitorilor, pentru a stabili numarul si calitatea acestora, compunerea masei succesorale, intinderea drepturilor acestora si sa ne eliberati certificatul de mostenitor.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships