APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                             DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….
   In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995,
   Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei).
   La decesului defunctului(ei) au ramas ca mostenitori:
   1. ……….., domiciliat(a) in ………….,
   2. ……….., domiciliat(a) in ………….. etc.
   Bunurile ramase la decesul defunctului(ei) sunt urmatoarele:
   Bunuri mobile:
   1. ……………………,
   2. ……………………. etc.
   Bunuri imobile:
   1. ……………………,
   2. ……………………. etc.
   Pasivul succesoral:
   1. Cheltuieli cu inmormantarea defunctului(ei) constand in ………. in valoare de ………… lei,
   2. Cheltuieli efectuate cu tratamentele medicale si intretinerea defunctului(ei) in perioada de timp de ……….., calculate la ………. lei,
   3. Datorii facute de defunct(a) si neachitate constand in ……….. valoare ………. lei,
   4. Datorii provenite din impozite si taxe …….., care urmeaza sa fie achitate in valoare de ………. lei.
   Depun urmatoarele acte de stare civila ………………
   Declar ca am acceptat succesiunea, in termen legal.
   Va rog sa dispuneti citarea tuturor mostenitorilor, pentru a stabili numarul si calitatea acestora, compunerea masei succesorale, intinderea drepturilor acestora si sa ne eliberati certificatul de mostenitor.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]