DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnata(ul) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) …………., domiciliat(a) in …………, pentru
 DIVORT
 urmand ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanta sa hotarasca:
   a) in baza art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei inregistrata sub nr. ……… din ……… la ……… din vina paratului(ei).
   b) in baza art. 42 alin. 1 C. fam., sa-mi fie incredintat spre crestere si educare copilul minor ………., nascut la data de ………., conform certificatului de nastere nr. ……… inregistrat la ……….
   c) in baza art 42 alin. 3 C. fam., obligarea paratului(ei) sa contribuie la cheltuielile de crestere, invatatura, educare si pregatire profesionala a copilului, potrivit dispozitiilor art. 94 C. fam.
   d) in baza art. 36 alin. 1 C. fam., impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei;
   e) in baza art. 41 C. fam., paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi acorde intretinere pentru ca ma aflu in nevoie din pricina incapacitatii de munca survenita inainte de casatorie (ori in timpul casatoriei);
   in baza art. 22 din Legea nr. 5/1973, sa-mi fie atribuit beneficiul contractului de inchiriere privitor la locuinta;
   g) in baza art. 40 C. fam., sa reluam numele avute inainte de casatorie.
   Rog ca paratul(a) sa fie obligat(a) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, ne-am casatorit la data de ………, iar din casatorie au rezultat (sau nu) copii minori.
   In continuare trebuie facute referiri scurte la toate capetele de cerere enuntate mai sus, si anume:
   a) precizarea daca sunt despartiti in fapt, de la ce data, si apoi prezentarea motivelor temeinice datorita carora raporturile dintre soti sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei;
   b) daca din casatorie au rezultat copii minori, trebuie aratat sub a cui crestere si ingrijire se gasesc si motivat cui anume trebuie incredintati in continuare;
   c) daca se solicita intretinere pentru copiii minori, se vor indica date privitoare la starea materiala a parintilor;
   d) daca sotul reclamant este in nevoie si solicita intretinere, trebuie aratat daca incapacitatea de munca s-a ivit inainte de casatorie ori in timpul casatoriei, daca este totala sau partiala, temporara sau permanenta si cum o dovedeste;
   e) daca se cere impartirea bunurilor comune, acestea trebuie enuntate si trecuta valoarea fiecarui bun, pentru ca daca sotul parat contesta existenta unor bunuri, reclamantul(a) este obligat(a) sa mai timbreze actiunea la valoarea bunurilor nerecunoscute;
   f) cat priveste acordarea beneficiului contractului de inchiriere, trebuie date relatii despre locuinta respectiva, atasat contractul de inchiriere si aratate motivele pentru care o cere;
   g) cu privire la numele pe care urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei, daca reclamanta doreste sa poarte numele de familie al celuilalt sot si dupa desfacerea casatoriei, trebuie aratate motivele care justifica aceasta cerere;
   h) daca se cer cheltuieli de judecata, trebuie aratat din ce se compun.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 37 alin. 2 si art. 38 C. fam., cat si pe dispozitiile celorlalte texte enuntate mai sus.
   Pentru dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu acte si proba cu urmatorii martori …………… ………………  ………………..
   Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar, urmatoarele acte: certificatul de casatorie, copia certificatului de nastere al copilului minor, copia contractului de inchiriere.
   Pentru stabilirea taxei de timbru depun adeverinta privind veniturile din munca realizate in ultimele 12 luni, certificatul de la primaria …………… privind starea materiala si declaratia autentica de la Notarul public privind veniturile realizate in ultimele 12 luni.
   Depun timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships