DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatii ………, domiciliati in ………, mostenitorii defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de ……….. in ……. cu ultimul domiciliu in ………., succesiune ce formeaza obiectul dosarului succesoral nr. ……., intrucat ne dovedim calitatea de mostenitori si am inteles sa ne impartim prin buna invoiala,
   In temeiul art. 81 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, va rugam sa redactati, potrivit invoielii pe care o anexam, actul de imparteala a averii succesorale.
   Data
   …..
 Semnaturile mostenitorilor,
 …….. ……… ……..
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships