DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatii soti:
   1. ………….., cu domiciliul in ……………… si
   2. ………….., cu domiciliul in ………………, va rugam sa dispuneti
 DESFACEREA CASATORIEI NOASTRE PRIN DIVORT,
 inregistrata sub nr. ……… din ……….. la Primaria ……….., pe baza acordului nostru. Totodata, prin aceeasi hotarare, va rugam sa dispuneti:
   a) sa-mi fie incredintat spre crestere si educare copilul minor (sau copii minori) …………, nascut (sau nascuti) la data de ………, mie (sot sau sotie);
   b) obligarea mea (sot sau sotie) sa contribui la cheltuielile de crestere, invatatura, educare si pregatire profesionala a copilului (sau copiilor), potrivit art. 96 C. fam., cu suma de …….. lei lunar;
   c) impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei potrivit tranzactiei pe care o anexam (art. 36 alin 1, C. fam.);
   d) sotul (sau sotia) ma oblig sa acord intretinere sotiei(sau sotului) pentru ca se afla in nevoie din pricina incapacitatii de munca survenita inainte de casatorie (sau in timpul casatoriei).
   e) sa-mi fie atribuit mie (sot sau sotie) beneficiul contractului de inchiriere privitor la locuinta (art. 22 din Legea nr. 5/1973);
   f) sa reluam numele avut inainte de casatorie.
 Motivele actiunii:
   In fapt, ne-am casatorit la data de ……… si suntem despartiti in fapt de la data de ……….
   Din casatorie au rezultat copiii ……….. (sau n-au rezultat copii), care se afla sub intretinerea mea(sot sau sotie).
   Pentru ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate (se poate enunta cauza), am hotarat sa divortam, si pentru ca am cazut de acord asupra tuturor problemelor, intelegem ca cererea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru.
   De aceea, va rugam sa admiteti actiunea, sa desfaceti casatoria pe baza acordului nostru, iar cererile accesorii divortului sa fie rezolvate in modul urmator:
   a) minorul(a) ………, nascut(a) la ……… sa fie incredintat(a) mie sot (sau sotie), spre crestere si educare, iar sotul(sotia) se obliga sa plateasca lunar suma de ………. lei pentru intretinere;
   b) consfintirea tranzactiei pe care o anexam cu privire la modul cum intelegem sa ne impartim bunurile comune dobandite in timpul casatoriei;
   c) beneficiul contractului de inchiriere, privind locuinta in care locuiesc eu sot (sau sotie), sa fie atribuit mie sot (sau sotie);
   d) eu sot sau (sotie), ma oblig sa platesc sotului sau sotiei lunar pensie de intretinere de ……….. lei, pentru incapacitatea de munca ivita pana la despartirea noastra, in fapt pana la ………..;
   e) noi, sotii, revenim la numele avute anterior incheierii casatoriei.
   In drept, ne intemeiem actiunea pe dispozitiile art. 37 alin. 2 si art. 38 C. fam. raportat la art. 613 C. proc. civ.
   Pentru dovedirea actiunii intelegem, daca va fi cazul, sa ne folosim de proba cu acte si de consimtamantul nostru privind desfacerea casatoriei prin acordul nostru.
   Anexam urmatoarele acte: certificatul de casatorie, copia certificatului de nastere al copilului minor, copia contractului de inchiriere, tranzactia.
   Pentru stabilirea taxei de timbru depunem adeverintele privind veniturile din munca realizate in ultimele 12 luni si timbrul judiciar in valoare de ….. lei.
   Data depunerii
   ……………
 Semnaturile ambilor soti
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships