Proprietatea publica asupra terenurilor :
– de interes national, pr. apartine statului(pr. publica) ;
– de interes local( in acest regim al dr., proprietatea apartine satului, comunei, orasului municipiului sau raionului si UTAG.
Aceasta delimitare a terenului proprietate publica, are scopul protectia si folosirea eficienta a terenului in interesul detinatorului si se face prin actiuni de identificare a hotarelor lor. Exercitarea lucrarilor de identificare a terenurilor proprietate publica e asigurata de Agentia Nationala Cadastru, Resurse funciare si geodezie, iar inregistrarea acestora se face dupa legislatia cadastrala in vigoare. Formarea fondului terenurilor proprietate publica a statului e conditionata de factori economici, ecologigi, istorico-culturali si necesitatea de a asigura securitatea.
Terenurile pr. publica :
– terenuri cu destinatie agricola din lista unitatilor ale caror terenuri ramin in proprietatea statului ;
– terenul fondului silvic, pr. publica a statului ;
– ternul fondului apelor ;
– terenurilor zonelor sanitare ;
– terenurile aferente constructiilor, unitatilor si organizatiilor de stat ;
– terenurile pentru ocrotirea naturii, sanatatii, activitatii recreative ;
– terenuri pentru trupele de graniceri si MAI.
Terenurile proprietate publica a UAT – o parte a terenurilor pr. publica ce apartin UAT, dr. de posesie, folosinta, dispunere asupra carora e de competenta autoritatilor adm.publ.loc.
Formarea fondului terenurilor proprietate a UAT e conditionata de necesitatea folosirii eficiente a acestora in interesul UAT.
Aceste terenuri proprietate publica a UAT :
– terenuri impadurite ;
– fisii forestiere pentru retinerea apei si masurile antierozionale ;
– teren destinat transporturilor, conductelor, telecomunicatiilor, folosite pentru necesitatile industriale ale localitatii ;
– aferente obiectivelor privatizarii sau pasivele, atit si cele aferente constructiilor nefinisate si obiectivele din fondul de imobil, nelocuibile, date in arenda ;
– date in arenta intreprinderilor privatizate ;
– aferente obiectivelor de menire social-culturala, de uz public(piete, strazi…).
Proprietatea publica a UAT este imprescriptibila. Ea nu poate fi supusa exproprierii si nu poate fi obiectul unor garantii reale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships