Între dreptul internaţional şi morala internaţională există raporturi similare cu cele dintre drept şi morală în general.Normele de drept internaţional stabilesc drepturi şi obligaţii susceptibile a fi aplicate prin măsuri obligatorii.Regulile moralei internaţionale prescriu o anumită comportare fără a da naştere la drepturi şi obligaţii juridice.Ele fac apel la conştiinţa morală şi nu pot fi impuse prin forţa de constrângere a unei autorităţi exterioare individului sau colectivităţii. Reflectând ceea ce este comun în conştiinţa popoarelor, morala internaţională exprimă atât valori umane comune, cât şi reguli de comportare între naţiuni independente şi suverane destinate să promoveze respectul reciproc şi înţelegerea între popoare, interesul întregii omeniri. Între morală şi dreptul internaţional există legături de interdependenţă, de influenţare reciprocă. O sumă de reguli de drept sunt în acelaşi timp şi reguli de morală, o mare parte din principiile şi normele dreptului internaţional îşi au originea în normele morale, iar unele tratate fac trimitere în cuprinsul lor la exigenţele omeniei, la principiile umanitare sau la regulile aplicabile în cadrul societăţilor civilizate, care au în mare parte un caracter moral. Întregul drept internaţional are, de altfel, un caracter moral, moralitatea internaţională având astăzi un rol important în procesul relaţiilor internaţionale, ca şi în aplicarea în cazuri concrete a normelor dreptului internaţional, încălcarea regulilor moralei exercitând o acţiune negativă asupra dreptului internaţional.
            Între regulile moralei pot fi încadrate şi curtoazia internaţională, care cuprinde o sumă de reguli izvorâte din necesităţile practice sau care semnifică bunăvoinţă şi respect reciproc, ori prin care se doreşte să se transmită anumite bune intenţii, simpatie, solidaritate. Aplicarea regulilor de curtuazie rămâne la libera apreciere a statelor, nedecurgând din îndeplinirea unei obligaţii. Încălcarea acestor reguli, deşi nu se sancţionează prin mijloace juridice, constituie însă un act grav în relaţiile internaţionale, putând influenţa în mod serios raporturile stabilite. O mare parte din regulile de curtoazie au fost astăzi încorporate în dreptul internaţional, cu deosebire în dreptul diplomatic (privilegiile şi imunităţile diplomatice şi consulare, ceremonialul de stat, etc.).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships