Raporturile juridice cu caracter internaţional nu sunt în totalitatea lor raporturi de drept internaţional public. Elementul de extraneitate într-un raport juridic poate rezulta din faptul că una din părţile aflate în raportul respectiv, obiectul sau efectele acestui raport, sunt plasate în state diferite, fără ca raportul respectiv să aibă un caracter de drept public. Asemenea raporturi sunt reglementate de dreptul internaţional privat. Dreptul internaţional privat reprezintă un ansamblu de norme juridice interne ale statelor prin care se reglementează raporturile dintre persoanele fizice sau juridice conţinând elemente de extraneitate. Existenţa unui element de extraneitate poate  determina ca în desfăşurarea respectivelor raporturi să apară conflicte de reglementare între legislaţia internă a diferitelor state, a căror soluţionare se face prin norme de drept internaţional privat care indică legea internă aplicabilă la cazul concret, în raport de caracterul elementului de extraneitate.
            Normele de drept internaţional privat sunt cuprinse în dreptul intern al fiecărui stat, configuraţia lor depinzând însă de unele principii relativ uniforme existente în legislaţia majorităţii statelor lumii, cât şi de specificul legislaţiei statului respectiv.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships